فرش کاشان

محصولات جديد

فرش نگین 1200 شانه برجسته فرش نگین 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای نایین 1200 شانه برجسته فرش زیبای نایین 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش گلپری 1200 شانه برجسته فرش گلپری 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کتیبه مینا 1200 شانه برجسته فرش کتیبه مینا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کرشمه 1200 شانه برجسته فرش کرشمه 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سلین 1200 شانه برجسته فرش ماشینی سلین 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سلین 1200 شانه برجسته فرش ماشینی سلین 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش فریبا 1200 شانه برجسته فرش فریبا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۵ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی طناز 1200 شانه برجسته فرش ماشینی طناز 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: جمعه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ساحل 1200 شانه برجسته فرش ساحل 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: جمعه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی رها 1200 شانه برجسته فرش ماشینی رها 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: جمعه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش رونسانس 1200 شانه برجسته فرش رونسانس 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: جمعه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش صوفیا اختصاصی 1200 شانه برجسته فرش صوفیا اختصاصی 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: جمعه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش رزیتا 1200 شانه برجسته فرش رزیتا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: جمعه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کاشان طرح خشتی 700 شانه فرش کاشان طرح خشتی 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ماهور 700 شانه فرش ماشینی ماهور 700 شانه
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,350,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش خشتی اختصاصی 1200 شانه برجسته فرش خشتی اختصاصی 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ترنم 1200 شانه برجسته فرش ترنم 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی ترانه 1200 شانه برجسته فرش ماشینی ترانه 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای پندار 1200 شانه برجسته فرش زیبای پندار 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش پاپیون 1200 شانه برجسته فرش پاپیون 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان طناز 1200 شانه برجسته فرش افشان طناز 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان ملیسا 1200 شانه برجسته فرش افشان ملیسا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش باغ فین 1200 شانه برجسته فرش باغ فین 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی خزان 1200 شانه برجسته فرش ماشینی خزان 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان درباری 1200 شانه برجسته فرش افشان درباری 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش آذرخش 1200 شانه برجسته فرش آذرخش 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش اصفهان اختصاصی 1200 شانه برجسته فرش اصفهان اختصاصی 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش بوستان 1200 شانه برجسته فرش بوستان 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان لوتوس 1200 شانه برجسته فرش افشان لوتوس 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش نهال 1200 شانه برجسته فرش نهال 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش هنگامه 1200 شانه برجسته فرش هنگامه 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش رایحه 1200 شانه برجسته فرش رایحه 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی درسا 1200 شانه برجسته فرش ماشینی درسا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش تندیس 1200 شانه برجسته فرش تندیس 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش صوفیا 1200 شانه برجسته فرش صوفیا 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان اسلیمی 1200 شانه برجسته فرش افشان اسلیمی 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان دانژه 1200 شانه برجسته فرش افشان دانژه 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی شمس 1200 شانه برجسته فرش ماشینی شمس 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ساری 1200 شانه برجسته فرش ساری 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش پگاه 1200 شانه برجسته فرش پگاه 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان روژین 700 شانه برجسته فرش افشان روژین 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان ایلیا 700 شانه برجسته فرش افشان ایلیا 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی یاسین 700 شانه برجسته فرش ماشینی یاسین 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گلسا 700 شانه برجسته فرش ماشینی گلسا 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی تبریز 700 شانه برجسته فرش ماشینی تبریز 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی شاهان 700 شانه برجسته فرش ماشینی شاهان 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان شهریار 700 شانه برجسته فرش افشان شهریار 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان رز 700 شانه برجسته فرش افشان رز 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی آنیسا 700 شانه برجسته فرش ماشینی آنیسا 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۰۸ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی بنیتا 1200 شانه فرش ماشینی بنیتا 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی بهشت اختصاصی 1200 شانه فرش ماشینی بهشت اختصاصی 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی گلپری 1200 شانه فرش ماشینی گلپری 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی افشان صنوبر 1200 شانه فرش ماشینی افشان صنوبر 1200 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,650,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش هالیدی 700 شانه برجسته فرش هالیدی 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش فلورانس 700 شانه برجسته فرش فلورانس 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش کیهانی 700 شانه برجسته فرش کیهانی 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش افشان نیل 700 شانه برجسته فرش افشان نیل 700 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۶ آبان، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش زیبای گلی 1200 شانه برجسته فرش زیبای گلی 1200 شانه برجسته
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,700,000 تومان
افزودن به سبد خريد
فرش ماشینی سبحان 700 شانه فرش ماشینی سبحان 700 شانه
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۸
سازنده:

قيمت: 1,450,000 تومان
افزودن به سبد خريد
نماد اعتماد الکترونیک
ستاد ساماندهی
فرش کاشانخرید فرش ماشینی کاشان
clear-bug-div
کلمات رايج جستجو
فرش 1000 شانه  فرش 1200 شانه  فرش ماشینی  فرش ارزان  خرید اینترنتی فرش ماشینی  فرش با کیفیت  فرش کاشان  فرش 700 شانه  فرش  قیمت فرش  'فرش ماشینی'  'فرش ماشینی کاشان'  'فرش 1000 شانه'  فرش ماشینی کاشان  خرید فرش ماشینی  7 روز ضمانت بازگشت  فرش ماشینی چیچک  خرید فرش  فرش ۷۰۰ شانه تراکم ۲۵۵۰  فرش ۱۰۰۰ شانه تراکم ۳۰۰۰  فرش ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰  فرش مشهد  شهر فرش  فرش سرمه ای  فرش ۶ متری  فرش ۹ متری  فرش ۱۲ متری  فرش ارزان قیمت  قالی کاشان  خرید اینترنتی فرش  فرش 8 رنگ  فرش 10 رنگ  فرش 12 رنگ  فرش 14 رنگ  قالیچه  تولید فرش کاشان  فرش قیطران  فرش یلدای کویر  فرش خاطره  فرش پاتریس  فرش عظیم زاده  فرش نگین مشهد  بازار فرش  tva ;hahk  tva lhadkd  فرش 500 شانه  طرح 700 شانه  farsh kashan  carpet  فرش اکریلیک  إيران السجاد  صناعة السجاد كاشان  فرش ماهی  فرش کهکشان  فرش ارکیده  فرش تخفیفی  فرش خشتی  فرش HCP  فرش نایین  فرش کرم  فرش 700 شانه تراکم 2550  فرش کودک  CARPET KASHAN  قالی  تولید فرش  فرش اکرولیک  قیمت فرش 6 متری  قیمت فرش 9 متری  قیمت فرش 12 متری  فرش 1000 شانه تراکم 3600  فرش 1200 شانه تراکم 3600  قیمت 1200 شانه  کارخانه فرش کاشان  فرش پرهام  فرش کاشان پرهام  قیمت فرش کاشان  کاشان فرش  فرش زیبا  فرش شکارگاه  خرید فرش کاشان  فرش 1000 شانه کاشان  فرش ماهور  فرش کهربا  قیمت فرش 1200 شانه  کهکشان  فرش هیت ست شده  فرش چیچک  کهکشان 700 شانه  فرش ارشیدا  لیست قیمت فرش مشهد  لیست قیمت فرش کاشان  فرش تهران  فرش طرح سنتی  فرش صاحبقران  شهر فرش تهران  اقای فرش  خرید فرش 1200 شانه  فرش 1000 شانه تراکم 3000  قیمت 6 متری 1200 شانه  قیمت 9 متری 1200 شانه  طرح فرش  قیمت فرش ماشینی  فرش مناسب  فرش جدید  فرش خاص  قیمت فرش 700 شانه  فرش 1200 شانه 3600 تراکم برجسته 

فرش خود را بدون واسطه به قیمت درب کارخانه خرید کنید

سوالات متداول قوانین و مقررات حمل و نقل

 فرش کاشان  فروشگاه فرش کاشان  فرش نگین مشهد  کارخانه فرش کاشان  تولید کننده و ارائه دهنده  فرش ماشینی کاشان   است که مجموعه تولیدات صنایع فرش کاشان را با اختلاف 20 تا 40 درصدی نسبت به بازار فرش و نمایشگاه های معتبر فرش به صورت بی واسطه تقدیم هموطنان عزیز میکند .کاشان به عنوان قطب  صادرات فرش ماشینی  مهمترین  شهر فرش ایران  می باشد و برای  خرید فرش  می توانید از میان  فرش طرح 700 شانه  ،  فرش 500 شانه  ،  فرش 700 شانه تراکم 2550  ،  فرش 700 شانه تراکم 2700  ،  فرش 700 شانه تراکم 3000 شانه نما  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3000  ،  فرش 1000 شانه تراکم 3600  ،  فرش 1200 شانه تراکم 3600  انتخاب کنید که با .  قیمت فرش   تولیدی است ارسال رایگان فرش ، ضمانت ده ساله و یک سال بیمه ایران در فروش فرش کاشان ارائه می گردد . تمامی ابعاد استاندارد فرش ماشینی به صورت قالیچه فرش و کناره فرش در سایت فرش کاشان عرضه می شود. نمونه رنگ بندی های پرفروش دکوراسیون فرش مثل فرش سرمه ای ، فرش کرم ، فرش روناسی ، فرش گردویی ، فرش آبی فیروزه ای ، فرش آبی کاربنی ، فرش بادامی یا فرش نسکافه ای است که در مجموعه بازار فرش کاشان با ابعاد  فرش 12 متری   ،  فرش 9 متری   ،  فرش 6 متری   و قالیچه و کناره تولید می شود. کارخانه فرش ماشینی کاشان بزرگترین مجوعه تولید فرش و سایت این بازار فرش بزرگترین فروشگاه اینترنتی فرش ایران است

رفتن به بالا